Pomohu Vám řešit duševní obtíže

 • odmítání
 • smutek
 • vnitřní nepohoda
 • „není podle mého přání“
 • „nevím si rady“
 • „nedokážu ustát“
 • problémy ve vztazích
 • problémy s pracovním zařazením
 • problémy dětí s rodiči
 • problémy rodičů s dětmi
 • nefunkční partnerské vztahy
 • špatně fungující partnerské vztahy
 • problémy seniorů
 • problémy teenagerů

Metoda zvládání duševních obtíží

Podporuji duševní sílu člověka a jeho víru v sebe. Každý člověk tento poklad při svém zrození dostal do vínku. Je třeba, aby o něm věděl a používal ho.

Neléčím. Učím jak si poradit s tím, co člověka potkává.

Pro koho je metoda určena

Moje metoda a pomoc je vhodná pro každého, kdo má duševní potíž. Prožívá jakoukoli vnitřní nepohodu. Od dětí po starší osoby.

Nezaměřuji se na akutní psychotické stavy (bludy a halucinace).

Léky

Léky doporučuji jen ve výjimečných případech. Jsem přesvědčena, že užívání látek ovlivňujících náš duševní stav oslabuje přirozenou schopnost naší psychiky směřující k uzdravení a nastolení optimální realizace osobnosti.

Mé zkušenosti

51 let jsem lékařkou se specializací psychiatrie s přidruženou oblastí psychologie. 24 let jsem působila na psychiatrické klinice v Praze. Od roku 1993 provozuji svou soukromou ordinaci.

Kontakt

Tel: 737 101 119, úterý – čtvrtek 9:00 – 12:00, 14:00 – 19:00
Adresa a další kontakty

Cena

Za hodinové sezení u mne zaplatíte 750,- Kč.