Nežádané služby.

Píšu tyto řádky pro prodejce všech možných služeb prostřednictvím telefonu, za něž si požadují nějaký finanční obnos. Zazvoní telefon a…

Pavla.

Zbývalo jen ještě dvě stě kilometrů do konce. Viděla, že vedoucí fena Kačenka i ostatní už neběží s tou chutí,…

Princezna.

Přistoupil k baru a objednal jí pití. Choval se starodávně zdvořile a vzdělaně. Marča byla půvabná, příjemná a rovněž se…

Člověk a Stvořitel.

Člověk svými chodidly laská lesní cestu. Vznáší se nad vrcholky vzrostlých smrků, modřínů, borovic, nad kopulemi listnatých chrámů do bezbřehého…