Zdena

Dobrý den,
vítejte na stránkách mé soukromé terapeutické praxe.

Jmenuji se MUDr. Zdena Kmuníčková a jsem lékařkou v oboru psychiatrie. Tímto oborem se
zabývám již více jak 51 let, a z toho 24 let jsem působila na psychiatrických klinikách v Praze.
Ve své soukromé terapeutické praxi v Praze na Vinohradech se zabývám individuální terapií
napříč všemi oblastmi psychických potíží, až na akutní psychotické stavy.
Věnuji se párové terapií a oblasti partnerských vztahů.
Nejvíce se však profiluji v oblasti vztahů rodinných, zejména v problémech s výchovou dětí a
kontaktu rodič-dítě, dítě-rodič.
Pokud se vás tyto oblasti týkají, ráda se s Vámi setkám ve své poradně pro psychické obtíže.

Témata, se kterými často pracuji v individuální terapii:
Krizová období, deprese, úzkosti, strach, sebevědomí, sebeobraz, pocity nedostačivosti,
smutek, závislosti, vnitřní nepohoda a neklid, problémy v pracovním kolektivu, problémy
spojené se stářím, poruchy příjmu potravy, problémy obsedantně kompulzivního charakteru.

Témata, se kterými často pracuji v oblasti partnerského vztahu:
partnerské problémy a krize, nevěra, láska, intimita, rozchody, opuštění, nefunkční
komunikace, vzájemné zevšednění a ztráta touhy, strach ze závazku, ztráta důvěry, závislé
chování, dominance – submise

Témata, se kterými často pracuji v rodinné oblasti:
Rodinná krize, komunikační problémy rodič-dítě a dítě-rodič, výchovné problémy, problémy
ve škole a doma, dospívání a puberta, výchova, adaptace na rodičovskou roli, změny
rodinného uspořádání.